• ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

  • 11/7/2019 10:54:06 AM
  • Admin

  МУБИС-ийн Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Сэтгүүл зүйн тэнхимийн докторант Чулуунбаатарын Энхбат “Монгол сонины эдийн засгийн мэдээллийн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал ...

 • Докторын зэрэг хамгаална

  • 9/25/2019 9:52:58 AM
  • Admin

  МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Бүрэнбаатар овогтой Мантгарын газар зүйн ухааны доктор (Ph.D) –ын зэрэг горилж бичсэн “Бэлчээр ашиглалтын ялгаатай нөхцөл дэх хүрэн хөрсний шинж чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс” сэдэвт бүтээлийг хамгаалуулах хурал ...

 • ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ БҮРТГЭНЭ

  • 8/22/2019 5:54:34 PM
  • Admin

  Докторын бүртгэл: /Намрын улирлын элсэлт/ Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://surgalt.mn хаягаар бүртгэнэ. ...

 • “Багшлах мэргэжил” сертификатын сургалтад бүртгэнэ

  • 8/21/2019 11:43:23 AM
  • Admin

  “Багшлах мэргэжил” сертификатын /45 хоногийн/ сургалтад, гадаад, дотоодын их дээд сургуулийг багш бус мэргэжлээр төгссөн, цаашид их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ, сургалтын төвд ажиллах сонирхолтой ба одоо ажиллаж буй хүмүүс ...

Хуудас 1 - 10