Тэмдэглэлт өдрүүд


Тэмдэглэлт өдрүүд

 • I улирал:
  • VIII.14-18                             Бүртгэл
  • IX.1                                     Хичээлийн шинэ жилийн нээлт
  • X.7                                      Багш нарын баяр
  • XI.20-24                               II улирлын хичээлийн сонголт
  • XI.19                                    “Үндэсний бахархалын өдөр”
  • XI.24-XII.7                             II улирлын хичээл сонголт 
 • II улирал:
  • I.22                                        Хичээл эхэлнэ                                             
  • III.22                                      Наурыз баяр
  • III.4                                        Монголын оюутны өдөр
  • III.8                                        Эмэгтэйчүүдийн баяр
  • IV.02-06                                Дараагийн улирлын хичээл сонголт
  • VI.1                                       Эх үрсийн баяр