МУБИС-ийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн сургалтын хуанли