• Докторын зэрэг хамгаална

  • 9/18/2018 3:05:14 PM
  • Admin

  Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Биологийн тэнхимийн докторант Жаргалсайхан овогтой Ариунболд “МОНГОЛ ОРНЫ ГАРДАЛАВЧТАНЫ (CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779) ЗҮЙЛИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ, ТАРХАЛТЫН ХЭВ МАЯГ, БИОЛОГИЙН СУДАЛГААНД” сэдвээр ...

 • СӨБС 4 номын нээлт хийнэ

  • 5/8/2018 6:11:30 PM
  • Admin

  МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн 2018 оны эхний хагаст боловсруулж нийтлүүлсэн сурах бичиг, ном, гарын авлагыг танилцуулах “Номын нээлт”-ийн үйл ажиллагааг 2018 оны 5 дугаар сарын 10 өдөр хийнэ. ...

Хуудас 1 - 4