• Хироки Фүжи профессорын лекцэнд урья.

  • 1/9/2020 4:45:31 PM
  • Admin

  Япон улсын Окаяама их сургуулийн профессор, НҮБ-ын Тогтвортой Хөгжлийн Боловсролын чиглүүлэгч байгууллага болох Окаяама их сургуулийн ТХБ-ын төвийн захирал Хироки Фүжи 2020 оны 01-р сарын 14-нд дараах 2 чиглэлээр лекц унших гэж байна. ...

 • ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

  • 12/4/2019 3:17:14 PM
  • Admin

  МУБИС-ийн Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Утга зохиолын тэнхимийн докторант Батсүрэн овогтой Урангоо “Монгол ерөөл, түүний туурвил зүйн онцлог” нэг сэдэвт зохиолоор Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. ...

 • “БОЛОВСРОЛЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ” сэдэвт хурлын удирдамж

  • 11/29/2019 6:32:41 PM
  • Admin

  Боловсрол судлалын магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг чиглүүлэх, дэмжих, урамшуулах, эрдэм шинжилгээний бүтээл бичих арга зүйд суралцах, санал бодлоо солилцох, эрдэм шинжилгээний бүтээлийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд оршино. ...

 • ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

  • 11/7/2019 10:54:06 AM
  • Admin

  МУБИС-ийн Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Сэтгүүл зүйн тэнхимийн докторант Чулуунбаатарын Энхбат “Монгол сонины эдийн засгийн мэдээллийн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал ...

 • Докторын зэрэг хамгаална

  • 9/25/2019 9:52:58 AM
  • Admin

  МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Бүрэнбаатар овогтой Мантгарын газар зүйн ухааны доктор (Ph.D) –ын зэрэг горилж бичсэн “Бэлчээр ашиглалтын ялгаатай нөхцөл дэх хүрэн хөрсний шинж чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс” сэдэвт бүтээлийг хамгаалуулах хурал ...

Хуудас 1 - 10